SEGURIDADE E HIXIENE NA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
(SHMA)

Curso de seguridade e hixiene na manipulación de alimentos para los alumnos de 1º Elaboración de productos alimentarios.  Duración: 53 horas.