CONTROL MICROBIOLÓXICO E SENSORIAL DOS ALIMENTOS
(CMSA_1718)

Este curso está formado por dúas unidades formativas: 

  • Control microbiolóxico: aprenderemos como é a organización dun laboratorio de microbioloxía e a descrición e realización das técnicas microbiolóxicas de alimentos e augas.
  • Control sensorial: realizaremos a análise sensorial previo acondicionamento da sala e os seus materiais.